Persondatapolitik

Oplysninger om persondata til kunder og leverandører

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder og leverandører i forbindelse med opfyldelse af aftale mellem kunden/leverandøren og Isoplasticon ApS – Tømrer & Tagdækning

Som følge af din aftale accepterer du denne privatlivspolitik.

Gennem din aftale med Isoplasticon ApS – Tømrer & Tagdækning, indsamles der en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig.
Retningslinjerne for indsamling af personoplysninger er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018
samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov,
i denne forbindelse skal vi derfor give dig en række oplysninger.

Isoplasticon ApS – Tømrer & Tagdækning er såkaldt ”dataansvarlig”

Vores kontaktoplysninger er:

Isoplasticon ApS – Tømrer & Tagdækning
Hornsbjergvej 3
8380 Trige
Cvr: 27168752
Tlf. 86231656
E-mail: info@isoplasticon.dk

Databeskyttelsesansvarlig: Per Rosenmeyer Hjortshøj

Vi behandler bl.a. dine personoplysninger i forbindelse med: Besigtigelse, tilbudsgivning, fakturering, entreprise-kontrakt mm

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig, såsom:

Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse etc.

De personoplysninger som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde/leverandør samt til at levere de services, du har købt hos os.
De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.
Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Isoplasticon Aps består.
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Isoplasticon ApS i en periode på 5/10 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.
Isoplasticon ApS vil opbevare/gemme dine personoplysninger så længe det er påkrævet som dokumentation til de offentlige instanser og lovkrav og de relevante regler om forældelse af formuekrav samt i forbindelse med garantiforpligtelser.

De persondata vi indsamler om dig som kunde eller som kontaktperson ved leverandør, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Isoplasticon ApS og fremsendelse af faktura.
Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart – det kan dog forekomme, at personoplysninger videregives til underleverandører, således eksempelvis en maler kan afslutte en sag hos kunden eller en rådgiver kan udarbejde et projekt til kunden samt til eksterne Garantiordninger.

Til brug for opfyldelsen af aftalen med dig indsamler Isoplasticon ApS almindelige personoplysninger om dig hos de kommunale byggemyndigheder, hvis dette er påkrævet.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Isoplasticon ApS behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).
  • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Isoplasticon ApS – Tømrer & Tagdækning ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan ligledes læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.